Savjet za vino: Probijanje Sake koda

Naizgled se čini lako povezati osnove vina i sakea. Kao što su vinogradi za vino, tako su i rižini polja radi sakea. Oba pića su fermentirana; oboje su oživljeni uzajamnim djelovanjem tradicije i moderne tehnologije koju nadgleda Opširnije